Náš Cieľ


šíriť vo všetkých sférach života, ale najmä cez masovokomunikačné a iné informačné prostriedky mariánsku úctu, kresťanské, katolícke a evanjeliové hodnoty.

Chcem pomôcť