Sídlo združenia

Misia Nepoškvrnenej o.z.
Horná 24/6
946 19 Číčov

IČO: 53482697


E-mail

immaculatae [zavinac] protonmail.com

Kontaktujte nás

Číslo účtu IBAN pre zaslanie milodaru

SK05 0900 0000 0051 7751 2944

Majiteľ účtu: Misia Nepoškvrnenej o.z.
BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Ako účel platby / poznámku uveďte prosím “dar na činnosť OZ”